Huimaus

Huimaus on laaja ja kompleksinen termi, jossa yksi tai useampi osasyy voi vaikuttaa. Huimausta voidaan verrata paperipinoon, jossa jokainen paperi kuivaa yhtä huimauksen osasyytä. Joskus täytyy nykäistä pois monta paperia kerralla, jotta päästäisiin käsiksi kokonaissyyhyn. Ensimmäisen huimauksen aiheuttajan tilalle voi tulla toinen, tai useat huimauksen aiheuttajat voivat vaikuttaa samanaikaisesti. Huimausta selvitettäessä yhteistyö lääkärin kanssa on tavallista, jotta voidaan todentaa tai poissulkea muu lääketieteellinen huimauksen aiheuttaja.

Pidämme tasapainon vestibulaarisen järjestelmän, näön, tuntoaistin ja proprioseption avulla.

Näiden järjestelmien keräämä tieto käsitellään aivoissa, joista hermoston välityksellä annetaan lihaksille työmääräyksiä ja keho liikkuu. Lihasten jännitys, nivelten asento, ulkoiset rajoitukset ja posturaaliset ketjut antavat tasapainoelimille informaatiota.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV) – Kristallitauti

Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV) on yhden tasapainoelimen, tarkemmin vestibulaarisen järjestelmän, toimintahäiriö, jota kutsutaan arkikielessä kristallitaudiksi.

Vestibulaarinen järjestelmä on osa korvaa ja sijaitsee kallon luussa. Vestibulaarinen järjestelmä koostuu kirkkaan nesteen täyttämistä kaarikäytävistä, jotka tuntoreseptorien avulla rekisteröivät asennon muutoksia.

Kristallitauti

Hyvänlaatuisella asentohuimauksella (benign paroxysmal positional vertigo, BPPV) tarkoitetaan sisäkorvaperäistä huimausta, joka johtuu toimintahäiriöstä sisäkorvan kaarikäytävissä. Kehon asentoa ja tasapainoa aistiviin nesteen täyttämiin kaarikäytäviin kertyvä sakka saa aikaan virheaistimuksen, joka tuntuu kiertohuimauksena 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen.

Laukaisevat tekijät:

 • Aamulla sängyssä pään kääntäminen, sängyssä kääntyminen tai istumaan nouseminen.
 • Eteenpäin kumartuminen kengännauhoja sitoessa, marjoja poimiessa, rikkaruohoja kitkettäessä jne.
 • Vatsalihasliikkeiden tekeminen, yoga harjoitusten tekeminen pää horisontaalitason alapuolella
 • Pään taakse kääntäminen esim. lampunvaihdon yhteydessä

Oireet:

 • Huimauskohtaukset
 • Yleinen huteruus
 • Pahoinvointi, oksentelu
 • Vaikeuksia kulkea suoraan, seiniin tukeutuminen
 • Lyhyt ja leveä askel
 • Keskikehon rotaation ja tukevien kädenliikkeiden puute
 • Pään/kehon kiertämisen/liikuttamisen pelko
 • Toispuoleinen vedon tunne
 • Katseen tarkentamisen vaikeudet
 • Niska- ja hartialihasten kireys
 • Ahdistuneisuusoireet
 • Pelko
 • Väsymys

Syytä siihen, että niin moni sairastuu kristallitautiin ei vielä tunneta. Moni kristallitautiin liittyvä mekanismi on vielä tutkimatta. Yhteyksiä on havaittu seuraaviin tekijöihin:

 • Pään alueen trauma, kallovauriot
 • Korvasairaudet kuten Ménièren tauti ja vestibulaarineuriitti lisäävät kristallitaudin riskiä
 • Pitkällinen vuodelepo, esim. leikkauksen jälkeen
 • Kaarikäytävien anatomia
 • Iän tuomat muutokset

Miten kristallitautia voidaan hoitaa?

Sarjalla pään liikkeitä (manöövereitä) saadaan sakkaa liikutetuksi siten, ettei se aiheuta oireita väärien tuntoaistimusten muodossa

Hoidon jälkeen tapahtuvia muutoksia:

 • Huimaus helpottaa / katoaa
 • Näkö kirkastuu
 • Parantunut näöntarkkuus lukiessa
 • Sujuvampi lukeminen ja vähentynyt takeltelu
 • Niska- ja hartialihasten rentoutuminen

Niskaperäinen huimaus

Proprioseptorit välittävät keskushermostolle tietoa lihasten jännittyneisyydestä ja nivelten asennosta. Etenkin niskassa ja nilkoissa on runsaasti proprioseptoreita. Vammat, kuormitus ja ryhtivirheet vääristävät niskan proprioseptorien lähettämiä signaaleja. Kun tätä tietoa verrataan tasapainoelinten tuottamaan tietoon, syntyy ristiriita, ja huimaus alkaa.

Oireet:

 • Niskakivut, usein lihasarkuutta, ja samanaikainen huimaus.
 • Niskakivut alkaneet ennen huimausta
 • Niskaperäinen huimaus aiheuttaa huteruuden tunnetta, huonoa tasapainoa ja harha-askeleita

Hoidossa keskitytään jännittyneisyyden ja niskasäryn vähentämiseen. Lihas- ja ryhtiepätasapainot selvitetään ja hoidetaan manuaalisesti sekä harjoittelun avulla.

Ikähuimaus

Vanhetessa tasapainoelimet, näkö, kuulo ja proprioseptiikka heikkenevät asteittain. Tämä johtaa pysyvään informaatiovajeeseen, josta seuraa epävarmuuden tunne. Kristallitautiin sairastumisen riski kasvaa myös ikääntyessä.

Iän kasvaessa lihasten ja nivelten kireys ja kuluneisuus lisääntyvät. Niska ja selkä kaartuvat eteenpäin, ja tämän johdosta katse kääntyy maahan. Eteenpäin katsominen vaatii niskan rasittamista pään pitämiseksi pystyssä. Tämä kuormittaa niskan proprioseptiikkaa ja voi johtaa huimaukseen.

Hoito keskittyy koko kehon asennon korjaamiseen, tasapainoharjoituksiin, koordinaatioharjoituksiin ja liikuntaan. Säännöllisellä harjoittelulla pyritään säilyttämään olemassa oleva tasapaino. Manuaalisella hoidolla vähennetään kireyttä ja parannetaan niskan ja selän toiminnallisuutta. Kristallitaudin testaus ja hoito.

Stressiperäinen huimaus

Stressi ja ahdistus voi aiheuttaa huimausta, tai toisinpäin. Tätä huimauksen tyyppiä ei voida selittää millään tasapainojärjestelmän vauriolla tai muulla kehon vammalla. Erityisen tärkeää on suorittaa tarkka tutkimus muun lääketieteellisen syyn todentamiseksi tai poissulkemiseksi.

Oireet:

 • Huteruus
 • Tasapainon menettämisen ja kaatumisen pelko
 • Juopuneisuuden tunne
 • Lyhyitä voimakkaita huimauskohtauksia, joita seuraa voimakas epämiellyttävä tunne
 • Voi pahentua tietyissä paikoissa; tori, kauppa, silta
 • Voi pahentua tietyissä tilanteissa; ravintola, ihmispaljous.

Hoito tähtää rentoutumiseen, kehontuntemukseen, hengitysharjoituksiin sekä manuaalisiin hoitotekniikoihin. Asteittainen altistaminen ja totuttaminen huimauksen laukaiseville liikkeille.

YHTEYSTIEDOT

Raatihuoneenkatu 11, Kerros 3
68600 Jakobstad

+358(0)50 5885 122
info@levadafysio.fi

Tietoturvaseloste

SOCIAL MEDIA

   

2019 © Levada Fysio. All rights reserved.
Web made by Gloo Creative Studio