Cervikal yrsel

Proprioceptorer känner av musklernas spänning och ledernas position och ger input till centrala nervsystemet. Speciellt i nacken finns mycket av dessa proprioceptorer samt kring fotlederna. Skador, belastningar, spänningar och hållningsfel i nacken ger en störning av information från nackens proprioceptorer. När denna felaktiga information ska jämföras med informationen från balansorganen leder det till ett sensoriskt fel och yrsel uppstår.

Symtom

  • Nacksmärtor, ofta med muskelömhet, och samtidig yrsel.
  • Nackbesvären ska ha börjat innan yrseln uppstår
  • Nackutlöst yrsel är av ostadighetskaraktär med en känsla av att man har dålig balans och tar snedsteg.

Behandling riktas in på att minska spänningar och värk I nacken. Muskel- och hållningsobalanser utreds och behandlas manuellt och genom träning.

KONTAKTINFORMATION

Rådhusgatan 11, Vån 3
68600 Jakobstad

+358(0)50 5885 122
info@levadafysio.fi

Sekretesspolicy

SOCIAL MEDIA

   

2019 © Levada Fysio. All rights reserved.
Web made by Gloo Creative Studio