Postural Träning

I Postural Träning ses smärtproblematik ur ett ut zoomande helhetsperspektiv där ledernas och musklernas rörelse- och funktionsförmåga inverkar på varandra. Det betyder att det upplevda smärtproblemet även kan härledas till funktionsstörning i annan del av kroppen.

Postural Träning är en aktiv terapiform där vi försöker lösa kärnan till t.ex. smärtproblem genom stabiliserande hållningsträning som kombineras med manuella behandlingar.

Hållningsanalys, funktionella- och neuromuskulära tester, intervju, symptombild och målsättning ligger till grund för val av behandling och övningar.

Behandling

Behandlingen består utav övningar och mjuka manuella behandlingstekniker.

Behandlingen uppfattas ofta som aktiv i och med att manuell behandling varvas med övningar under ett besök. I en viss ordning släpper man på stramheter och stärker svagheter.

Hur går det till?

FÖRSTA BESÖKET

  • Klä dig i rörelsevänliga och kroppsnära kläder där knäna är/kan göras synliga.
  • Funktionella tester
  • Val av övningar och eventuell behandling.
  • Genomgång av övningarna och utformning av träningsprogram
  • Träningsprogrammet skickas till dig på epost efter besöket

Första besöket är vanligtvis 120 minuter.

UPPFÖLJNINGSBESÖK

Ett uppföljningsbesök rekommenderas efter ca 2 veckor för att justera programmet, ta bort, byta ut eller tillsätta nya övningar. Under uppföljningsbesöket görs även behandling i kombination med övningar. Uppföljningsbesöket är vanligtvis 90 minuter.

Första besöket och uppföljningsbesöket är grundläggande för att komma i gång med träningen.

ÅTERBESÖK

Efter finslipningen av programmet kan du fortsätta att träna regelbundet på egen hand. I de flesta fall behövs regelbundna återbesök för att uppdatera programmet vart efter träningen fortskrider men också för att det finns behov av behandling. Återbesöken fungerar också som små delmål och hjälper till att hålla fokus på träningen.

Posturala övningar

Övningarna i Postural Träning är inte fysiskt tunga till en början men kräver närvaro och fokusering på hur de genomförs; där positionering, aktivering, andning och avspänning samspelar. Övningarna görs I ett visst ordningsflöde för att släppa på stramheter och stärka svagheter. För att övningarna ska ha effekt bör de göras regelbundet flera gånger i veckan så att ny inlärning är möjligt samt att uthållighet och styrka utvecklas i musklerna. Lätta redskap används så som matta, dyna, stol och rem.

Postural Träning passar människor i alla åldrar, aktiva, stillasittande, motionärer och idrottare.

KONTAKTINFORMATION

Skutnäsgatan 9
68600 Jakobstad

+358(0)50 5885 122
info@levadafysio.fi

Sekretesspolicy

SOCIAL MEDIA

   

2019 © Levada Fysio. All rights reserved.
Web made by Gloo Creative Studio