Yrsel

Yrsel är en bred och komplex term där en eller flera orsaksfaktorer kan ingå och kan liknas med en bunt med papper. Varje pappersark är en orsak till yrsel. Ibland behöver man dra i flera papper samtidigt för att nå helhetsorsaken. En första yrselorsak kan ersättas av en annan eller att flera orsaker kan samspela. Vid utredning av yrsel är det vanligt med samarbete med läkare för att påvisa eller utesluta annan medicinsk underliggande orsak till yrsel.

Vi håller balansen med hjälp av vestibulära systemet, synen, känsel och proprioception. Informationen från dessa sensoriska system bearbetas sedan i hjärnan och via nervsystem ges arbetsorder åt muskler som genererar rörelse av kroppen. Musklernas spänning, ledernas position, yttre begränsningar och posturala kedjor ger information till balansorganen.

Godartad paroxysmal lägesyrsel (BBPV) – Kristallsjuka

Godartad paroxysmal lägesyrsel (BBPV) är en störning i ett av balansorganen nämligen det vestibulära systemet och kallas i folkmun kristallsjuka.

Vestibulära systemet är en del av örat och det är inbäddat inuti skallens ben. Vestibulära systemet består av två hinnsäckar och tre båggångar. Hela detta system är fyllt med en klar vätska. Båggångarna är orienterade i tre olika plan. Varje båggång är utrustad med ett känselspröt. Hinnsäckarna innehåller balanskristaller.

Kristallsjuka

Vid Kristallsjuka har en större mängd balanskristaller lossnat från hinnsäcken. De lösa kristallerna singlar med tyngdlagens hjälp ned i någon av balansorganets vätskefyllda gångar och ansamlas i klumpar.

Utlösande faktorer:

 • Oftast insjuknar man tidigt på morgonen i samband med huvudrörelser i sängen då man vrider huvudet på kudden, sitter upp i sängen, lägger sig bakåt i sängen, vrider sig åt ena hållet i sängen för att stänga av väckarklockan.
 • Bockar sig framåt för att knyta skorna, plocka bär, dra ogräs.
 • Gör situps på gymmet eller vid yogaövning där huvudet är nedanför den horisontala linjen
 • Böjer huvudet bakåt för att se upp t.ex. byta en glödlampa

Symptom:

 • Yrselattacker
 • Generell ostadighet
 • Illamående, kräkningar
 • Svårigheter att gå rakt, tar stöd från väggarna
 • Korta och breda steg i gången
 • Avsaknad av bålrotation och medrörelser från armarna
 • Rädsla att svänga/röra på huvudet/kroppen
 • Dragande känsla åt någondera sida
 • Problem med att fokusera blicken
 • Stramheter i nack- och skulder musklerna
 • Ångest symptom
 • Rädsla
 • Trötthet

Orsaken till att så många människor insjuknar i kristallsjuka är ännu oklar. Många mekanismer kring kristallsjuka är fortfarande outforskade. Samband kan ses vid:

 • Trauma till huvudet, skallskador
 • Andra sjukdomar i örat ökar risken för kristallsjuka är t.ex. Menieres sjukdom och Vestibularisneurit
 • Långvarigt sängläge, t.ex. efter det man genomgått en operation
 • Båggångarnas anatomiska utformning
 • Åldersförändringar

Hur kan kristallsjuka behandlas?

Genom en serie huvudrörelser (manövrar) kan de lösa kristallerna rullas tillbaka till sin plats i hinnsäcken. Därmed blir båggångsvätskan fri från kristallklumpar och känselsprötet kan börja röra sig normalt igen. De felaktiga balansimpulserna till hjärnan uteblir och informationskaoset i hjärnan avtar.

Efter behandlingen med manövrarna kan man uppleva:

 • Svindeln lättar/försvinner
 • Synen blir klarare
 • Bättre fokus då du läser
 • Bättre flyt i läsningen med mindre upphakningar
 • Avslappning i nack- och skulder musklerna.

Cervikal yrsel

Proprioceptorer känner av musklernas spänning och ledernas position och ger input till centrala nervsystemet. Speciellt i nacken finns mycket av dessa proprioceptorer samt kring fotlederna. Skador, belastningar, spänningar och hållningsfel i nacken ger en störning av information från nackens proprioceptorer. När denna felaktiga information ska jämföras med informationen från balansorganen leder det till ett sensoriskt fel och yrsel uppstår.

Symtom

 • Nacksmärtor, ofta med muskelömhet, och samtidig yrsel.
 • Nackbesvären ska ha börjat innan yrseln uppstår
 • Nackutlöst yrsel är av ostadighetskaraktär med en känsla av att man har dålig balans och tar snedsteg.

Behandling riktas in på att minska spänningar och värk I nacken. Muskel- och hållningsobalanser utreds och behandlas manuellt och genom träning.

Multifaktoriell åldersrelaterad yrsel

När man åldras sker en succesivt avtagande funktion i balansorganen, syn, hörsel och proprioceptik. Det leder till en permanent brist på signaler om hur omgivningen ter sig och det medför en känsla av osäkerhet. Risken för godartad lägesyrsel, kristallsjuka ökar också med stigande ålder.

Med stigande ålder ökar slitage och stramheter i muskler och leder. Nacke och rygg blir i mera framåtböjd hållning vilket gör att blicken riktas neråt mot marken. För att man ska kunna se framåt behöver man anstränga nacken mera för att lyfta /hålla huvudet upp. Detta belastar proprioceptiken i nacken och ögonen och kan leda till yrsel.

Behandlingen riktas in på hållningsträning av hela kroppen, balans, koordinationsträning och motion. Regelbunden träning för att bevara den balansfunktion som finns. Manuella behandlingar för att minska stramhet och öka funktion i nacke och rygg. Testning och behandling av kristallsjuka.

Stressorsakad yrsel

Stress och ångest kan orsaka yrsel men också omvänt. Denna typ av yrsel kan inte förklaras av någon underliggande skada i balanssystemet eller i kroppen i övrigt. Framförallt måste en noggrann utredning ha blivit gjord för att påvisa eller utesluta annan underliggande medicinsk orsak till yrsel.

Symptom:

 • Ostadighet
 • Rädsla för att tappa balansen och falla
 • Upplevelse av att vara berusad
 • Korta attacker av intensiv yrsel åtföljt av intensivt obehag
 • Kan förvärras på vissa platser; torg, snabbköp, broar
 • Kan förvärras I visa situationer; restauranger, folksamlingar.

Behandlingen är inriktad på avslappning, kroppskännedom, andningsövningar samt manuella behandlingstekniker. Övningar för att i ökande utsträckning utsätta kroppen för rörelser som utlöser yrsel och börja våga röra på sig trots rädsla.

KONTAKTINFORMATION

Rådhusgatan 11, Vån 3
68600 Jakobstad

+358(0)50 5885 122
info@levadafysio.fi

Sekretesspolicy

SOCIAL MEDIA

   

2019 © Levada Fysio. All rights reserved.
Web made by Gloo Creative Studio