Psykofysiska besvär

Stress och ångest kan ta sig uttryck i kroppen, till exempel som muskelspänning, förändrat andningsmönster, värk, smärta eller oro. Vid långvarig stress och ångest påverkas även kroppens hållning och andning. Specifika andningsövningar används för att medvetandegöra och rikta andningen mot en djup diafragmaandning.

I behandlingen bemöts människan på ett heltäckande sätt och inte problemfokuserade. Övningarna stöder rörelse och kroppsmedvetenhet. Rörelserna görs i sittande, stående och liggande med focus på balans, andning, mittlinje och kontakt till marken. Aktiva och passiva avslappningsövningar används även samt beröring och manuella behandlingstekniker.

Psykofysiska besvär förekommer vid:

  • Ångest, spänning
  • Stress, utmattning, depression
  • Långvariga smärttillstånd

KONTAKTINFORMATION

Rådhusgatan 11, Vån 3
68600 Jakobstad

+358(0)50 5885 122
info@levadafysio.fi

Sekretesspolicy

SOCIAL MEDIA

   

2019 © Levada Fysio. All rights reserved.
Web made by Gloo Creative Studio