Inför och efter operation

Fysioterapi efter en operation är viktigt men även före en operation. Målsättningen är att informera och upprätthålla både kondition, styrka och rörlighet fram till operationen. Det underlättar och ger trygghet i att ha bekantat sig med övningarna som sedan ingår i rehabiliteringen efter operationen.

Efter en operation är det viktigt att komma igång med rehabiliteringen. Målsättningen i fysioterapin är att återställa rörlighet, styrka och funktion av det opererade området. I fysioterapin går man tillsammans igenom vad som är viktigt i det akuta skedet samt påbörjar rehabiliteringen med lämpliga övningar. Varefter det är tillåtet att belasta framskrider även fysioterapin.

KONTAKTINFORMATION

Rådhusgatan 11, Vån 3
68600 Jakobstad

+358(0)50 5885 122
info@levadafysio.fi

Sekretesspolicy

SOCIAL MEDIA

   

2019 © Levada Fysio. All rights reserved.
Web made by Gloo Creative Studio